Informácie o súhlase so zasielaním obchodných informácií

ONEHUB s. r. o., IČO: 55 608 272, so sídlom Kresánkova 3567/2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel B, vložka 171247, (ďalej len "Prevádzkovateľ"), ako správca osobných údajov, Vás týmto informuje o podmienkach súhlasu so zasielaním obchodných oznámení a o tom, ako bude Prevádzkovateľ v tejto súvislosti spracúvať Vaše osobné údaje.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa obchodných oznámení, ochrany údajov a uplatňovania vašich práv použite tento e-mail: info@onehub.sk

Prevádzkovateľ osobných údajov: Prevádzkovateľ.

Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať obchodné oznámenia (informácie týkajúce sa najmä jeho tovaru a služieb) osobám, ktoré udelili svoj súhlas.

Typ spracúvaných osobných údajov: na účely zasielania obchodných oznámení Prevádzkovateľ spracúva vaše kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a/alebo telefónne číslo.

Právny základ spracovania: váš súhlas. Ak súhlas neudelíte, vaše osobné údaje nebudeme používať na vyššie uvedené účely.

Doba spracovania: osobné údaje spracovávame počas trvania vášho súhlasu.

Odvolanie súhlasu: svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení môžete kedykoľvek bezplatne odvolať. Spôsob bude vždy uvedený v rámci takéhoto oznámenia. Za odvolanie súhlasu vám nehrozí žiadna sankcia. Po odvolaní súhlasu vám nebudeme zasielať ďalšie obchodné oznámenia a vaše osobné údaje už nebudeme spracúvať na účely zasielania personalizovaných obchodných oznámení, ako je uvedené vyššie.

Vaše práva a ďalšie informácie: informácie o ďalších príjemcoch osobných údajov a o tom, aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov a ako ich môžete uplatniť, ako aj ďalšie informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, nájdete v dokumente "Informácie o spracovaní osobných údajov", ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie na adrese https://www.onepos.eu/gdpr-onehub.