PONUKA NA SPOLUPRÁCU

onepos

O SPOLOČNOSTI

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v odvetví spolu-pracovania bezhotovostných platieb a úzkej spolupráce s viacerými nadnárostnými spoločnosťami, vieme klientom zabezpečiť najlepšie a najvýhodnejšie platobné terminály.

Poskytujeme najmodernejšie technológie pre zabezpečenie rýchlych a bezpečných transakcií, s ohľadom na komplexné a individuálne požiadavky klienta.

Pre maximalizáciu efektivity pri predajnom procese posky-tujeme doplnkové funkcie vyvinuté pre segment malo-obchodu (prepojenie na pokladničný softvér, TOP UP kredit, Cash Back, DDC, platba faktúr, online správa transakcií…)

Viac ako 1800 spokojných klientov v rôznych segmentoch od služieb, maloobchodu, gastro a ubytovacích zariadení, až po verejný sektor

Onepos je jediným nezávislým subjektom na poskytovanie platobných služieb na Slovenskom trhu

METRO

V rámci spolupráce s METROM zabezpečujeme všetkým čle-nom aliancie Môj Obchod pla-tobné terminály za špeciálne podmienky, ktoré by ako jed-notlivci v bankách nedostali.

Z

DOPLNKOVÉ FUNKCIE

Súčasťou spolupráce sú aj doplnkové maloobchodné funkcie (top up credit, platba faktúr, dcc, cashback,…)

ZABEZPEČENIE PREPOJENIA

Samozrejmosťou je aj zabezpečenie prepojenia POS terminálu s pokladničným softvérom na prenos platieb.

LUNYS

Pre LUNYS a ich vodičov zabezpečujeme komplexné riešenie na mieru. V súčast-nosti využíva spoločnosť 150 našich smart POS prenosných zariadení.

Z

ZARIADENIE NA MIERU

Zariadenie, ktoré ich vodiči využívajú, sú plnohodnotné certifikované ekasy s platobným terminálom.

AKCEPTÁCIA A PREPOJENIE

Naše zariadenia akceptujú okrem bežných aj všetky grastro karty a priamo komunikujú na ich účtovný softvér, kde odosiela údaje o uhradených faktúrach.

TRACWARE

Naša spolupráca so spoločnosťou Tracware ponúka komplexné riešenie pre reštaurácie, rýchle občerstvenie a neformálne reštaurácie.

Z

SAMOOBSLUŽNÝ KIOSK

Kiosky na mieru boli navrhnuté pre spoločnosť Regal BURGER s cieľom urýchliť predaj, odbremeniť prevádzku, inovovať spôsob objednávania a optimalizovať zákaznícku skúsenosť.

INTEGRÁCIA

Riešenie navrhnuté tak, aby vyhovovalo potrebám rôznych maloobchodných predajní, a môže sa integrovať do viacerých veľkostí obrazovky, platobných zariadení, tlačiarní a skenerov.

HORECA GROUP

Partnerstvom so spoločnosťou HORECA GROUP zabezpečujeme unikátne spojenie platobnej brány a bankových tlačidiel.

Z

INOVÁCIE V PLATBE

Členom HORECA GROUP prinášame nové možnosti platby – online platby. Jedná sa o okamžitý prevod pomocou bankových tlačidiel.

DIZAJN

Dizajn vieme prispôsobiť tak, aby bol vždy aktuálny a ladil s webovou stránkou. Prispôsobiť vieme ikony bankových tlačidiel spolu s logom klientov.

ÚSPORA

Garantujeme najnižšie transakčné poplatky na trhu, transparentné podmienky bez skytých pokút a iných poplatkov a servis zdarma.

AUTOMATIZÁCIA

Pomôžeme Vám zjednodušiť predajný a rozvozný proces. Riešenia urobíme na mieru s ohľadom na elimináciu chybovosti a zefektívnenie predajných procesov.

PROKLIENTSKÝ SERVIS

O svojich klientov sa každodenne staráme prostredníctvom tímu zloženého zo špecialistov vo svojom obore.